Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wolontariuszy

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ogłasza nabór na NIEODPŁATNE SZKOLENIA dla osób młodych między 15 – 29 rokiem życia, które:

  • mieszkają lub uczą się w Bydgoszczy
  • chcą  zaangażować się w działania społeczne
  • chcą nabyć kompetencje społeczne ważne na rynku pracy
  • chcą działać społecznie jako Wolontariusz, Koordynator Wolontariatu
  • chcą poznać działanie III sektora

w ramach projektu: „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I : Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu.

Rekrutacja odbywa się w terminie do 19.04.2019 r.

Więcej informacji oraz dokumentację rekrutacyjną znajdą Państwo w załączonej ulotce oraz na stronie:

www.bydgoszcz.pl/ngo/wolontariat

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Gdańska 5

85-005 Bydgoszcz

tel. 52 58 59 445

email: wolontariat@um.bydgoszcz.pl

W temacie emaila/korespondencji proszę umieścić:

REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”